Accés a la documentació

Citizens have a right of access to European Parliament, Council and Commission documents (Photo: www.creativeunion.com)

Tots els ciutadans de la UE tenen accés als documents de les Institucions europees. Existeixen algunes excepcions.

Links

Veure també: Transparency. http://europa.eu.int/comm/secr......neral/sgc/acc_doc/index_en.htm
http://register.consilium.eu.i......fregister/frames/introfsEN.htm