Majoria absoluta

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

 

 

 

 

 

Normalment el Parlament pren les decisions per majoría simplesimple majority dels membres concurrents a la votació. En alguns casos, per exemple co-decision quand es tracta de matèries pressupostàries o per donar l'opinió sobre les ampliacions de la UE enlargement, decideix per majoria absoluta. Es a dir, la majoria dels seus membres, estiguin o no presents en la votació.

Després de l'ampliació del passat 1 de maig de 2004 el nombre de vots necessaris per a la majoria ansoluta és de 367 vots de 732.

 

Links

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm