Agenda 2000

(Photo: European Commission)

L'Agenda 2000 és un document de la Comissió Europea (1997)sobre els objectius i previsions pressupostàries entre l'abans i el després enlargement  de l'ampliació que inclou el període 2000 - 2006. Va ésser acceptat a la Cimera de Berlin de 1999

Les xifres varen incrementar-se en la Cimera de Copenhague Copenhagen Summit  el desembre del 2002 en acceptar-se definitivament l'ampliació.

Links

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm